tel. 505 121 550

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Wypadek czy też kolizja samochodu, który nie nadaje się do dalszej jazdy. Co teraz? Oczywiście wzywamy odpowiednie służby jeżeli uznamy, to za potrzebę sytuacji i pomoc drogową. Okazuje się jednak, że wielu kierowców bardzo się przed tym broni, aby uniknąć wysokich kosztów tej usługi. Niepotrzebnie. Zgodnie z prawem Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy kolizji ma obowiązek zwrócić nam pieniądze za holowanie. Warto jednak wiedzieć, że istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Pracownicy Pomocy Drogowej Gdańsk NATIVE 24h w tych przypadkach na podstawie upoważnienia sami egzekwują od Ubezpieczyciela zwrot kosztów holowania. Zauważyliśmy, że poszkodowani klienci często mylnie i niewiedzy wzywają pomoc drogową z swojej własnej polisy Assistance.

Holowanie samochodu to koszt, który pokrywa ubezpieczyciel. Jeśli obecna na miejscu zdarzenia policja uznaje, że samochód biorący udział w kolizji nie nadaje się do dalszej jazdy, nakazuje kierowcy zorganizowanie transportu auta do warsztatu. Ma on dwa wyjścia: samodzielnie zamawia usługę holowania, albo robi to za niego policja, która nie będzie na pewno dbać o koszt i czas.

Usługa holowania jest kosztem, który musi zostać zwrócony przez ubezpieczyciela sprawcy. Wystawioną fakturę dolicza się do sumy wypłacanego odszkodowania. Jest to jasno uregulowane w artykule 361§ 2 k.c. Pod nazwą pełnego odszkodowania.

Profesjonalne holowanie – Dzwoń 505 121 550

ETAPY LIKWIDACJI SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

 1. Natychmiast w miejscu zdarzenia zadbaj o odszkodowanie.

Stłuczka lub wypadek to zawsze stresująca sytuacja. W pierwszej kolejności, pod warunkiem oczywiście, że nie odniosłeś poważniejszych obrażeń i nie potrzebujesz pomocy lekarskiej, koniecznie zadbaj o zabezpieczenie miejsca zdarzenia, tak aby nie narażać innych uczestników ruchu. Aby najlepiej zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń z zakładu ubezpieczeń obowiązkowo spisz notatkę ze zdarzenia jeszcze na miejscu szkody.

Warto zawsze mieć w samochodzie czysty druk takiej notatki, w ten sposób nie zapomnisz o ustaleniu najistotniejszych kwestii, o co nietrudno w stresującej sytuacji. Jeśli jesteś poszkodowanym nie zapomnij ustalić zakładu ubezpieczeń i numeru polisy sprawcy, to pozwoli zgłosić szkodę bezpośrednio do właściwego ubezpieczyciela.

( Pomoc Drogowa Gdańsk 24h NATIVE zawsze ma przy sobie niezbędny komplet dokumentów)

Najistotniejsze informacje, które obowiązkowo powinny znaleźć się w notatce to:

 • dane uczestników kolizji (imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów, dane wynikające z prawa jazdy lub dowodu osobistego – nr dokumentu, data wydania),
 • dane polisy sprawcy – nazwa zakładu ubezpieczeń i numer polisy, okres jej ważności (koniecznie zwróć uwagę, czy w dniu szkody umowa jest ważna),
 • dane kontaktowe ewentualnych świadków,
 • opis zdarzenia, opis uszkodzeń, oświadczenie sprawcy co do odpowiedzialności za kolizję,
 • podpisy.

Jeśli wina nie jest jednoznaczna lub ewidentny sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności, konieczne może okazać się wezwanie na miejsce policji, która rozstrzygnie spór. Innym problemem może być brak posiadania przez sprawcę ważnego ubezpieczenia w zakresie OC. Pamiętaj, że fakt ten możesz sprawdzić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: https://zapytania.oi.ufg.pl. Potrzebny do tego będzie numer VIN lub nr rejestracyjny pojazdu sprawcy. Jeśli sprawca wypadku istotnie nie posiada ważnej polisy, koniecznie spisz na miejscu zdarzenia osobne oświadczenie o braku takiego dokumentu.

 1. Zgłoszenie szkody

Zgłoszenia szkody możesz dokonać na kilka sposobów. Oczywiście najwygodniej jest to zrobić on – line. Zarejestrowana w zakładzie ubezpieczeń szkoda otrzymuje indywidualny numer, którym będziesz się posługiwał przy każdym kontakcie z ubezpieczycielem. Ważne, abyś ten numer miał zawsze pod ręką, kiedy będziesz chciał ustalić na jakim etapie znajduje się likwidacja.

Szkoda powinna zostać zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeniowego, które wystawiło polisę. W sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie posiada ważnej umowy ubezpieczenia, a Ty nie posiadasz AC, szkoda może zostać zgłoszona w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, który oferuje ubezpieczenia komunikacyjne. Wybrane w ten sposób towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia i będzie prowadziło likwidację szkody. Odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale wszelka dokumentacji i kontakt będą możliwe za pośrednictwem ubezpieczyciela, w którym dokonaliśmy zgłoszenia roszczenia.

Rewolucją w tym zakresie jest wprowadzenie na początku kwietnia br. usługi bezpośredniej likwidacji szkód. Usługa polega na tym, że likwidacja szkody zostaje przejęta przez ubezpieczyciela poszkodowanego, który wycenia szkodę, organizuje naprawę lub pokrywa jej koszty, a następnie dochodzi zwrotu wypłaconej kwoty bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, w którym polisę wykupił sprawca.

 1. Uzupełnij dokumentację

Od momentu zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli w tym terminie nie uda się ustalić wszystkich okoliczności zdarzenia, a w szczególności odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, wypłaca się je w terminie 14 dni od dnia, w którym ustalenie tych okoliczności było możliwe. Oczywiście w interesie ubezpieczonego jest jak najszybsze uzyskanie należnego odszkodowania. Dlatego wraz ze zgłoszeniem szkody warto przekazać do zakładu ubezpieczeń pełną dokumentację z nią związaną wraz z numerem konta, na które należne odszkodowanie powinno zostać wpłacone.

Jeśli nie mamy pewności, czy przekazane dokumenty są kompletne – zapytajmy. Coraz częściej mamy również możliwość śledzenia poszczególnych etapów likwidacji szkody za pośrednictwem udostępnionego przez ubezpieczyciela narzędzia internetowego. Warto również w ten sposób nadzorować proces likwidacji, w razie potrzeby będziemy mogli zareagować i uzupełnić ewentualne braki, co z pewnością usprawni procedurę likwidacyjną.

 1. Sprawdź wysokość odszkodowania

Odszkodowanie z polisy OC powinno pokryć wszelkie koszty, które ponieśliśmy w związku z wypadkiem. Obejmuje to zatem nie tylko koszt naprawy pojazdu, lecz również ewentualne koszty związane z holowaniem uszkodzonego auta, jego parkowaniem czy wynajmem pojazdu zastępczego. Na podstawie faktur za wykonane usługi mamy prawo otrzymać zwrot poniesionych kwot.

Nasza firma Pomoc Drogowa Gdańsk NATIVE 24h może, to wszystko zrobić za Ciebie.

Czyli :

 • odholujemy pojazd na nasz parking strzeżony i zabezpieczymy go lub bezpośrednio do serwisu napraw powypadkowych.
 • wydamy samochód zastępczy na cały okres likwidacji szkody
 • szkodę zgłosimy za Ciebie w ubezpieczalni.

Samochód zastępczy

Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą zwrócić poszkodowanemu koszy wynajęcia samochodu zastępczego, także w sytuacji gdy korzystał on ze swojego uszkodzonego auto tylko w celach prywatnych – uznał Sąd Najwyższy.

Pieniądze mają pochodzić z OC kierowcy, który spowodował wypadek. Wcześniej zwrot kosztów za najem pojazdu zastępczego był najczęściej przyznawany, gdy uszkodzone auto służyło do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczyciele odmawiali zapłaty za samochód zastępczy, jeśli właściciel wykorzystywał swoje auto prywatnie, np. do dojazdu do pracy, na zakupy, czy wożenie dzieci do szkoły. Sąd Najwyższy stwierdził, że taki podział poszkodowanych pozbawiony jest jakichkolwiek podstaw prawnych.

Ubezpieczyciele najczęściej argumentowali odmowę zapłaty za wynajem auta zastępczego tym, że kierowca, który wykorzystywał swoje zniszczone auto wyłącznie do celów prywatnych, równie dobrze na czas naprawy może korzystać z komunikacji miejskiej.

Sąd Najwyższy stwierdził, że towarzystwa nie mogą zmuszać poszkodowanego do jazdy komunikacją publiczną. – „Obecne uwarunkowania rynkowe i społeczne, sprawiają, że codzienne korzystanie z pojazdu jest koniecznością, która wynika z wykonywania zawodu, miejsce zamieszkania czy racjonalnego wykorzystania czasu. Posiadanie samochodu nie jest już żadnym luksusem tylko standardem życia.

Gdy Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku, nie chce zapłacić za wynajem auta zastępczego, można złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych.

Tylko w samym 2011 roku do Rzecznika wpłynęło aż 375 spraw dotyczących refundacji kosztów wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy wypadku.

Jedne z głównych tematów skarg to m.in. odmowa zapłaty za pojazd zastępczy kierowcom, którzy wykorzystywali zniszczone auto do celów prywatnych oraz zakres refundacji poniesionych kosztów wynajmu, które ustalił ubezpieczyciel.

Ostatnia kwestia polega na tym, że Towarzystwa zwracały koszty wypożyczenia auta zastępczego wyłącznie za tzw. technologiczny czas naprawy, który nie uwzględniał wielu istotnych czynników, takich jak, np. zamówienia i konieczne oczekiwania na niezbędne do naprawy części.

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych zwrot kosztów pojazdu zastępczego należy się za czas rzeczywisty naprawy, czyli za cały okres, w którym poszkodowany faktycznie w związku z naprawą nie był w stanie używać własnego pojazdu.

Poszkodowany kierowca może wynająć auto zastępcze w dowolnej wypożyczalni. Ubezpieczyciel nie może wskazać konkretnej firmy, narzucić wysokość stawek wynajmu czy limitów kilometrów, które kierowca może przejechać wynajętym autem. Jedynym warunkiem jest konieczność wyboru samochodu o podobnej klasie, jak ten, który uległ zniszczeniu w wypadku.